Cum poate rămâne Bianca Drăguşanu fără custodia Sofiei

Fetița Biancăi Drăgușanu ar putea să fie luată de lângă ea? Iată care este adevărul în ceea ce priveşte această sus…piciune!

Victor Slav o poate lua pe Sofia după ar….e…starea lui Alex Bodi
Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu, a fost ar..es..tat de oamenii le…gii, el fiind ac..uzat că a întreținut o rețea de pro..xe…netism. Acum, există o su…spiciune că fetița pe care Bianca

Drăgușanu o are alături de Victor Slav, pentru că fetiței i-ar fi dă..unat mediul în care a locuit, din moment ce fostul soț al Biancăi Drăgușanu are probleme cu le..gea.

Astfel, Victor Slav ar putea acționa în instanță și să re..clame că Bianca Drăgușanu i-a creat fetiței lor un mediu de creștere ne..sănătos, pentru că a crescut-o alături de un i.nf..ractor.

Rămâne, însă, de văzut dacă Victor Slav va acționa în vreun fel, pentru că până acum acesta a avut o relație bună cu Bianca Drăgușanu, pentru ca fetița lor să crească alături de ambii părinți.

Iată ce spun avocații despre această situație, în care părinții sunt despărțiti, iar unul dintre ei pune, în orice fel, în pe..ricol să..nătatea lui fizică sau mentală:

„În mod uzual, părinții exercită împreună si în mod egal autoritatea părintească însă aceștia se pot înţelege (cu respectarea unor condiții) cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti sau cu privire la luarea unei măsuri de protecţie a copilului. Dacă unul dintre părinţi este decăzut din

exerciţiul drepturilor părinteşti celălalt părinte exercită singur autoritatea părintească. Acest lucru se constată prin hotărâre judecătorească “dacă părintele pune în pe…ricol viaţa, săn..ătatea sau dezvoltarea copilului prin rel..ele t..ratamente aplicate acestuia, prin consumul

de alc.o…ol sau stu..pe..fiante, prin purtarea ab…uzivă, prin negl..ijenţa gravă în îndeplinirea obligaţiilor părinteşti ori prin atingerea gra..vă a interesului superior al copilului.” Până la un astfel de moment se pot face speculații și nimic mai mult. Cel acu…zat de săvârșirea unei inf…racțiuni beneficiază de prez..umția de nev…inovăție”, spune avocatul Zeno Șuștac.

Victor Slav a mai avut discuții cu Alex Bodi
Victor Slav a mai discutat cu Alex Bodi despre comporatmentul lui și mai ales despre faptul că e

certa cu Bianca Drăgușanu în fața fiicei lor, lucru care nu ar fi trebuit să se întâmple. După o astfel de conversație, Alex Bodi ar fi promis că nu va mai face acest lucru, înțelegând ă este vorba despre o chestiune delicată.

“Victor nu s-a dus pe picior de scandal, pur și simplu a vrut să înțeleagă ce se întâmplă și să îl roage pe Alex, ca de la tată de fată la tată de fată, să nu se mai certe cu Bianca în fața Sofiei. Alex Bodi a înțeles situația, desigur. Alex i-a jurat lui Victor că o iubește și că o tratează pe Sofia

ca pe propriul lui copil. I-a promis că va avea grijă ca Sofia să nu mai asiste la momente tensionate. Ei doi se înțeleg foarte bine, nu s-au deranjat niciodată unul pe celălalt, nu au nimic de împărțit. Nu sunt prieteni, dar se tratează cu respect”, au dezvăluit surse din anturajul fostei prezentatoare de la Kanal D.