Calendar ortodox 20 februarie 2021

În această zi, este prăznuit Sfântul Leon al Cataniei, mare făcător de minuni, care a adus mulţi păgâni la credinţă şi i-a învins pe vrăjitori.

Azi este bine să rosteşti rugăciunea către Sfântul Leon pentru vindecare de orice boală, pentru alungarea sărăciei, a vrăjilor şi blestemelor.

Sărbători religioase 20 februarie 2021

Ortodoxe: Sfântul Leon, Episcopul Cataniei

Greco-catolice: Sf. ep. Leon al Cataniei

Romano-catolice: Sf. Elefterie, ep.

Calendar ortodox 20 februarie 2021. Cine a fost Sfântul Leon, Episcopul Cataniei

Sfântul Leon a trăit în timpul împăratului Heraclie (641-668), scrie crestinortodox.ro. A fost episcop în Catania, din insula Sicilia. El se îngrijea neîncetat de săraci și bolnavi. La un moment dat și-a făcut apariția în Catania vrăjitorul Eliodor.

Acest vrăjitor înșela poporul cu diferite închipuiri. El merge la o Liturghie unde face diverse vrăji. În urma acestui fapt, Sfântul Leon îl leagă cu unul din capetele omoforului și îl duce în piața orașului.

Aici porunceşte să se facă un foc mare și intră în el împreună cu vrăjitorul Eliodor. Sfântul Leon reuşeşte să iasă din foc nevătămat, în timp ce vrăjitorul este ars cu desăvârșire.

A păstorit mulți ani episcopia Cataniei, aducând la credință multe persoane și ajutând pe mulți, fără să țină seama dacă sunt creștini sau nu. După trecerea sa la cele veșnice, moaștele sale au fost așezate in Biserica „Sfânta Lucia“.

Calendar ortodox 20 februarie 2021. Rugăciune către Sfântul Leon pentru vindecare, scăpare de sărăcie şi de vrăji

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Leon, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Să cântăm Domnului, Celui Ce a povăţuit pe poporul Său prin Marea Roşie, cântare de biruinţă, că S-a preaslăvit.

Părinte Leon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Sfinţindu-te cu ungerea preoţiei, preafericite, ai împodobit-o pe dânsa cu chipurile virtuţilor, prealăudate.

Sfinte Părinte Leon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe un strugure copt storcându-ţi cugetul, înaintea tuturor ai pus paharul de veselie al înţelepciunii tale, părinte.

Sfinte Părinte Leon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai moştenitor al scaunului Apostolului Petru, având acelaşi gând cu el şi aceeaşi râvnă a credinţei, înţelepţitule de Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin.