Lista persoanelor care vor primi 250 de lei de la Guvern

Guvernul a anunțat că va distribui tichete sociale în valoare de 250 de lei, la fiecare două luni, bani care pot fi cheltuiți exclusiv pentru a cumpăra produse alimentare și a se servi mese calde în anumite unități.

Iată care sunt categoriile de români care vor beneficia de ajutorul venit de la stat:

Pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor teritoriale de pensii/sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei

Persoanele, copii și adulți, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei

Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei

Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei

Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Cum vor fi livrate ajutoarele sociale

Tichetele sociale vor fi livrate de Poșta Română și sunt carduri electronice. Ele vor alimentate automat de către stat, cu câte 250 de lei, la fiecare două luni.

Distribuirea lor va începe de la 1 iunie și vor fi acordate până pe 31 decembrie.

Alte informații utile

Banii pot fi utilizați în termen de maxim 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Nu se pot retrage bani de pe aceste tichete și nu pot fi schimbate în bani.

Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea de produse alimentare și de mese calde.

Nu se primește rest în bani la folosirea tichetelor sociale.

Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate.

Sumele nu se impozitează și nu reprezintă bază de calcul pentru stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate sau contribuția asiguratorie pentru muncă și nici nu sunt supuse executării silite.

O scurtă rugăminte...

Prietenii te roagă să distribui știrea pe Facebook!
Îți multumim frumos!
Închide mesajul
This window will automatically close in 30 seconds